โปรแกรมเที่ยวพังงา เขาตะปู เกาะปันหยี

โปรแกรมเที่ยวพังงา ล่องแก่ง+นั่งช้าง One day trip

07:00 น.   รถรับจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าแคมป์สองแพรก

 • เดินทางถึงแคมป์ รับบริการ ชาและกาแฟพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แจกอุปกรณ์ และแนะนำขั้นตอนการใช้งาน
 • นั่งช้าง 30 นาที
 • สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแก่งโดนปริวรรต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลำเรือ พายเรือตลอดเส้นทาง5กม.          พักตามจุดต่างๆเพื่อความงดงามของธรรมชาติรถรับจากจุดปลายทางเพื่อกลับไปยังแคมป์
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบเซตโต๊ะ พักผ่อนหลังอาหาร
 • ออกเดินทางต่อไปยังน้ำตกโตนปริวรรต เดินเท้าชมป่าต้นแห่งเมืองพังงา สนุกสนานกับการเล่นน้ำตก        เย็นสบายหรือพักผ่อนริมน้ำตกตามอัธยาศัย
 • ออกเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก                                                                                                                                                                                

15:00 น.    ถึงโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

                                                                                         

 ค่าบริการรวม

 • รถรับส่งโรงแรม-แคมป์
 • อุปกรณ์ล่องแก่ง เช่น เรือ พาย ชูชีพ และหมวก
 • ล่องแก่ง5กิโลเมตร
 • นั่งช้าง30นาที
 • อาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยตามกรมธรรม์

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย

 • ผ้าขนหนู
 • ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าใช้เปลี่ยน                                                                                                                                                                                                        

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ

 

        

Visitors: 406,872