โปรแกรมเที่ยวเกาะพีพี กระบี่

โปรแกรมเที่ยว เกาะพีพี One day trip

 

07:50 น.     รับท่านจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี

 

08:30 น.     ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ45นาที)

 

09:30 น.     เดินทางถึง เกาะพีพีเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพีพี

 

                                                                       *** นำท่านแวะชมความสวยงามของอ่าวมาหยา                                                                                                                                                                       สถานที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง "เดอะบีช"

 

                                                                      ***แวะดำน้ำ ที่อ่าวโละชะมะ จุดนี้จะเป็นจุดที่มีปะการังสวยงาม                                                                                                                                                 และปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่

 

                                                                       ***ชมความงามขอลากูนอ่าวปีเละ ชมสีสันความงดงาม ภายใต้เขาหินปู                                                                                                                                      น้ำเขียวใสมองเห็นปะการังใต้ท้องทะเล

                                                                        *** ใกล้ๆกันนั้นจะเป็นสถานที่เก็บรังนกนางแอ่นถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลาง                                                                                                                                                ทะเลที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือโบราณ

 

                                                                                      12:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันบน เกาะพีพีดอน

 

                                                                                     14:00 น.     ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตรี หรือ หินกลาง ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ                                                                                                                                   ดำน้ำตื่นกันแบบจุใจ

 

                                                                                     14:30 น.     มุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวท่สวยงามทอดยาวให้ได้เล่นน้ำ                                                                                                                      ดำน้ำดูปะการัง

 

                                                                                     15:00 น.     เดินทางกลับ ถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ                                                                                                               พร้อมกับความประทับใจ

  

 

 

หมายเหตุ

 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 418,248