โอกินาว่า OKINAWA

จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น มีการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อปี 2010 พบว่ามีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 5,855,000 คน เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากเกาะใหญ่ (เกาะญี่ปุ่น) มากที่สุด จังหวัดโอกินาว่า นับเป็นจังหวัดที่มีเกาะอยู่มากมาย
ทั้งเกาะเล็ก ใหญ่ รวมกันแล้วมีทั้งหมด 160 เกาะ ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความอบอุ่น มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้ง กลุ่มประการังที่สวยงาม และสัตว์ที่หายาก ที่สำคัญ จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนการค้าขาย การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมไปถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามด้วย จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นของตน ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะ


 • EASY SUNSHINE OKINAWA-2 non.jpg
  EASY SUNSHINE OKINAWA (NOV-MAR'18) ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4 วัน 2 คืน ช่วงการเดินทาง พ.ย.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้นที่ 19900.-/ท่าน พักในเมืองนาฮา 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เดินทางโดยส...
  ราคาขาย ฿19,900

 • MM08.jpg
  MM08 OKINAWA 5D3N [JAB-MAR 2018] เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่นบินตรงสายการบิน Peach Airสัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้...
  ราคาขาย ฿19,888

 • TG37.jpg
  เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่นบินตรงสายการบิน Peach Airสัมผัสวัฒนธรรม ชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ...
  ราคาปกติ ฿42,888
  ราคาขาย ฿42,888
Visitors: 202,535