โอกินาว่า OKINAWA

จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น มีการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อปี 2010 พบว่ามีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 5,855,000 คน เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากเกาะใหญ่ (เกาะญี่ปุ่น) มากที่สุด จังหวัดโอกินาว่า นับเป็นจังหวัดที่มีเกาะอยู่มากมาย
ทั้งเกาะเล็ก ใหญ่ รวมกันแล้วมีทั้งหมด 160 เกาะ ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความอบอุ่น มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้ง กลุ่มประการังที่สวยงาม และสัตว์ที่หายาก ที่สำคัญ จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนการค้าขาย การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมไปถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามด้วย จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นของตน ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะ


 • EASY SUNSHINE OKINAWA non.jpg
  EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N APR-OCT18 UPDATE 26 MAR 18 ล่องเรือกระจก ชมประการังใต้ท้องทะเลสุดงดงาม ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูราอุมิอควาเรียม ช็อปปิ้งจุใจย่าน ถนนโคคุไซ ...
  ราคาขาย ฿19,900

 • MM10-1.jpg
  MM10 OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 โดยสายการบิน Peach Airline เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น บินตรงสายการบิน Peach Air สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ช...
  ราคาขาย ฿19,888

 • MM11 OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5D3N.jpg
  OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5D3N เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่นบินตรงสายการบิน Peach Airสัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ...
  ราคาขาย ฿19,991
Visitors: 330,689