ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า

โอกินาว่า (OKINAWA)

จังหวัด โอกินาว่า เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนใต้สุดของ ประเทศญี่ปุ่น มีการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อปี 2010 พบว่ามีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 5,855,000 คน เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากเกาะใหญ่ (เกาะญี่ปุ่น) มากที่สุด จังหวัดโอกินาว่า นับเป็นจังหวัดที่มีเกาะอยู่มากมาย
ทั้งเกาะเล็ก ใหญ่ รวมกันแล้วมีทั้งหมด 160 เกาะ ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความอบอุ่น มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้ง กลุ่มประการังที่สวยงาม และสัตว์ที่หายาก ที่สำคัญ จังหวัดโอกินาว่า เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนการค้าขาย การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมไปถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามด้วย จึงกล่าวได้ว่า จังหวัดโอกินาว่า เป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจาก ประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นของตน ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะ


  • MM14 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3 ตุลาคม 62 19,888.-
    MM14 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3 ตุลาคม 62 19,888.- กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 62 ราคาเริ่มต้น 19,888.- โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอ...
    ราคาขาย ฿19,888
Visitors: 395,834