โอซาก้า/ทาคายาม่า (OSAKA / TAKAYAMA) (KANSAI - SHUBU)

โอซาก้า (Osaka) เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสาม จึงเป็นเมืองเศษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคคันไซ และมีประชากรกว่า 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่

ในศตวรรษที่ 16, โอซาก้าถูกเลือกเป็นที่ตั้งของปราสาทของโชกุนโทคุกาว่า อิเอยาสึ ทำให้โอซาก้ามีความเจริญเป็นยุคที่เฟื่องฟู และมีแนวโน้มที่จะได้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น แต่ภายหลังท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลง อำนาจต่างๆก็ลดลงไปด้วย ทำให้รัฐบาลเลือกโตเกียวเป็นเมืองหลวงแทน

เมืองโอซาก้าอาจจะไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมแบบโบราณของญี่ปุ่นเหมือนกับหลายเมืองฮิตๆอย่าง เกียวโต หรือ โตเกียว แต่โอซาก้าเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจึงมีความพิเศษในตัวเองที่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆของญี่ปุ่น โอซาก้าจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยือนญี่ปุ่นดวย

 

ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้อที่บริเวณชายป่านั้นเอง

บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยอดีตยังคงมีให้เห็นได้บริเวณถนนซันโนะมาจิและตามตรอกซอยบริเวณวัดต่างๆ ที่ฮิกาชิยะมะถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด

นอกจากนี้เทศกาลทาคายามะยังจัดว่าเป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย เทศกาลที่จัดขึ้นที่ทาคายามะนั้นประกอบไปด้วยขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส พาเหรดนี้จะจัดขึ้นบริเวณตัวเมืองทุกวันที่ 14 และ 15 เมษายน (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ) และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม (เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง)

 

Visitors: 366,616