TAIWAN (ไต้หวัน)

Taiwan

 
ข้อมูลทั่วไปประเทศไต้หวัน
 
ไต้หวัน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคำว่า “ เมดอินไต้หวัน” ที่ถูกประทับลงบนสินค้ามากมายนับถ้วนนั้นได้สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในสายตา ของชาวโลกว่าเป็นเกาะแห่งการอุตสาหกรรม ไม่ใช่เกาะที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงามที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางด้านทัศนียภาพและ วัฒนธรรมไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป ในประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา พบว่าไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้นจากการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวมาชนกัน เมื่อ 4 ล้านปีที่แล้ว เกาะไต้หวันนั้นทอดตัวยาวตามขอบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มียอดเขาสูง หุบเขา หน้าผาสูงชัน กระแสน้ำไหลเชี่ยว ทะเลสาบ ที่เงียบสงบ เกาะเล็กเกาะน้อยที่แสนจะงดงาม รวมทั้งทัศนียภาพชายฝั่งที่น่าตื่นตา ตื่นใจหลายๆแห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 36,000 ตร.กม.มีรูปร่างคล้ายใบยาสูบคือจะแคบในส่วนปลายทั้งสองข้าง เป็นชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย ข้ามกับช่องแคบไต้หวัน จากจีนแผ่นดินใหญ่ แยกเป็นเกาะเดี่ยวๆทางด้านขอบทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางเหนือติดกับเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ทางใต้กับประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 23 ล้านคน มีไทเป เป็นเมืองหลวง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นตนจีน ภาษาที่ใช้ในการติดต่อทางราชการ มี 3 ภาษา คือ จีนกลาง ไต้หวัน และ ฮักกา ศาสนาที่ชาวไต้หวันนับถือ ได้แก่ พุทธ ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม และ คาทอลิก ไต้หวันมีสภาพอากาศ ค่อนแปรปรวน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส เนื่องจากภูมิประเทศ เป็นเกาะในเขตร้อน ทำให้ค่อนข้างร้อนแต่แดดจะไม่จัดมากนัก ประกอบกับการที่ถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้มีอากาศแบบชื้น ช่วงฤดูใบผลิ และ หนาวอากาศแปรปรวนมาก อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 12-17 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มต้น เดือนมีนาคม จนถึง พฤษภาคม ฤดูมรสุมอยู่ในช่วงมิถุนายน ถึงสิงหาคม ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงกันยายน จนถึง ตุลาคม จะเข้าฤดูหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาสีสันของต้นเมเปิ้ลและมีฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลา สั้นๆ
ประวัติศาสตร์ประเทศไต้หวัน
หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับไต้หวันมีอยู่ไม่มากนัก เดิมทีไต้หวันเป็นเกาะที่มีชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นชาวหมู่เกาะในมหาสมุทร แปซิฟิกอาศัยอยู่มาก่อนสันนิษฐานว่าพวกชาวเกาะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่หมื่นปีมาแล้วในขณะที่ชาวจีนเพิ่งอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอยู่ที่ไต้หวันในช่วงศตวรรษ ที่ 15 ปี พ.ศ. 2060 (ค.ศ. 1517) นักเดินเรือชาวโปรตุเกสแล่นเรือมาถึงเกาะไต้หวันและได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa; Ilha Formosa) เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า "เกาะที่สวยงาม (Beautiful Island)" ในปี พ.ศ. 2167 (ค.ศ. 1624) ชาวดัตช์เข้ามารุกรานและยึดครองเกาะฟอร์โมซา แล้วตั้งบ้านเมืองขึ้นที่ไถหนาน (Tainan) อีก 2 ปีต่อมา กองเรือสเปนยกกำลังเข้ามาบุกรุกแย่งเกาะฟอร์โมซาไปครอง แต่ชาวดัตช์ได้ต่อสู้แย่งชิงเอาเกาะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2184 (ค.ศ. 1641) ในช่วงปี พ.ศ. 2203 (ค.ศ. 1660) กษัตริย์จีนแห่งราชวงศ์หมิงและแมนจู เริ่มเข้ามามีบทบาทในการครอบครองเกาะฟอร์โมซา ในที่สุดชาวจีนก็ได้ขับไล่ชาวดัตช์ออกไปจนได้ ชาวแมนจูได้ชัยชนะ และผนวกเอาเกาะฟอร์โมซาเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อยู่อพยพจากจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา ญี่ปุ่นใช้กำลังแย่งเกาะฟอร์โมซาไปจากจีนในปี พ.ศ. 2438(ค.ศ. 1895) และได้ยึดครองจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2ยุติลง ญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูกฝ่ายสัมพันธมิตรบังคับให้ยกเกาะฟอร์โมซาคืนให้กับจีน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามามีอำนาจในจีนในปี พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) พรรคก๊กมินตั๋ง พรรคการเมืองเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งหลักที่ไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปครองอำนาจในจีนต่อไป ชาวจีนมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่เหมา เจ๋อตุง มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศทั้งสองจีนคือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้นำสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน แย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่ จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า ในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ก่อนที่นายพล เจียง ไคเช็ก (General Chiang Kaishek) จะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี ไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติได้สูญเสียสมาชิกภาพ ในฐานะประเทศตัวแทนจีนให้กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) สหประชาชาติก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับไต้หวันทั้งสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนการรับรองว่าไต้หวันมีฐานะเป็นรัฐ ไต้หวันจึงกลายเป็นแค่ดินแดนที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อเจียง ไคเช็ก ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ลูกชายของเจียงชื่อ เจียง จิ้งกวั๊ะ (Chiang Chingkuo) ได้เป็นผู้สืบทอดการปกครองไต้หวันต่อ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนบิดา ในที่สุดอำนาจการปกครองก็ถูกถ่ายโอนไปให้พรรคการเมืองตรงกันข้าม นั่นก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า หลังจากไคเช็กตายไปเพียง 2 ปีเท่านั้น ประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งเกิดในไต้หวัน ชื่อ หลี่ เติงฮุย (Lee Tenghui) ขึ้นบริหารประเทศ ปักกิ่งตั้งฉายาประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่ว่า "จิ้งจกปากหวาน" (A sweet-Talking Chameleon) ช่วงเวลาที่นายหลี่ เติงฮุย เป็นประธานาธิบดี การเมืองของไต้หวันเกิดการแตกแยกออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 1) พวกก๊กมินตั๋ง ที่ต้องการกลับไปรวมประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ 2) พวกที่ต้องการให้ไต้หวันเป็นประเทศอิสระไม่เกี่ยวข้องกับจีนแผ่นดินใหญ่ และ 3) พวกอนุรักษ์นิยมต้องการดำรงฐานะของประเทศไว้ดังเดิมต่อไป ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นัดเจรจาหาทางออกของข้อขัดแย้งทางการเมืองครั้งแรก ที่สิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) แต่ปรากฏว่าจีนแผ่นดินใหญ่ประวิงเวลาการลงนามในสัญญาหลายฉบับที่เป็นข้อตกลง ร่วมกัน ทำให้ผลของการเจรจาคราวนั้นไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน ความสัมพันธ์ระหว่างสองจีนเลวร้ายลงทุกที เมื่อประธานาธิบดีหลี่ เติงฮุย เดินทางไปเยือนอเมริกาและได้รับการยอมรับอย่างเอิกเกริก ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงกระทำการข่มขวัญไต้หวันกับประเทศที่ให้การสนับสนุนไต้หวัน ด้วยการทำการซ้อมรบขึ้นใกล้ ๆ เกาะไต้หวัน สหรัฐอเมริกาออกมาแสดงอาการปกป้องคุ้มครองไต้หวันด้วยการส่งกำลังกองเรือรบของสหรัฐฯ มาป้วนเปี้ยนอยู่ในน่านน้ำที่จีนซ้อมรบ ขณะที่โลกกำลังล่อแหลมกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในน่านน้ำจีนมากขึ้นทุกที นั้น ไต้หวันก็จัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ และในการเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นเอง ไต้หวันก็ได้นายหลี่ เติ้งฮุย เป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ไต้หวันเข้าสู่สภาวะวิกฤต เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ทำให้มีประชากรส่วนมากเป็นชาวพื้นเมืองเสียชีวิตไป 2,000 คน ทั้งเมืองมีแต่เศษซากสิ่งปรักหักพังที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และช่วงนี้ไต้หวันต้องเผชิญความยากลำบากจากภัยธรรมชาติร้ายแรง จีนแผ่นดินใหญ่ก็เพิ่มความกดดันไม่ให้นานาชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับไต้หวัน แม้ในยามคับขันเช่นนี้ โดยออกมาประกาศว่า หากมีประเทศใดจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือไต้หวัน จะต้องได้รับอนุญาตจากจีนก่อนคำประกาศของจีนแผ่นดินใหญ่สวนทางกับเมตตาธรรมของประเทศทั่วโลกที่ต้องการให้ความช่วยเหลือไต้หวัน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีการเลือกตั้งใหม่ในไต้หวัน ชาวไต้หวันเลือกผู้แทนจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า คือ นายเฉิน ฉุย เปี่ยน (Chen Shui-bian) เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวัน ผู้ประกาศนโยบายการเมืองแข็งกร้าวว่าไต้หวันต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากจีน แผ่นดินใหญ่ ยุติยุคของพรรคชาตินิยมที่ยังฝักใฝ่แผ่นดินใหญ่อยู่ จีนแผ่นดินใหญ่จึงถือว่าเป็นกบฏต่อการปกครองของจีน เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ไต้หวันไม่เคยกล้าประกาศอย่างเป็นทางการว่าไต้หวันเป็นอิสระจากจีน และจีนพูดอยู่เสมอว่าไต้หวันเป็นเด็กในปกครองที่ค่อนข้างจะหัวดื้อและเกเร หากไต้หวันประกาศว่าเป็นอิสระจากจีนเมื่อใด จีนก็จะยกกำลังจัดการกับไต้หวันทันที ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองจีนในสายตาชาวโลกเลวร้ายลง จีนทั้งสองกลับมีการติดต่อทางการค้ากันมากขึ้น มีการผ่อนปรนอนุญาตให้ชาวไต้หวันเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเยี่ยมญาติได้ เกิดปรากฏการสำคัญคือนักธุรกิจไต้หวันหอบเงินทุนมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนดำเนินธุรกิจทางตอนไต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ จนกระทั่งขณะนี้ชาวไต้หวันกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นลำดับ 2 ของจีน
 
 
วัฒนธรรมและประชากรประเทศไต้หวัน
 
 

ประชากร 22.605 ล้านคน (ปี 2546) เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami

 
 
สภาพภูมิอากาศไต้หวัน
 
  ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.) 
อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C
 
 
ภาษาไต้หวัน
 
  จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 
 
สกุลเงินไต้หวัน
 
 

เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$)
35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.34 บาท 
GDP 275,789 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2545)
GNP 287,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2545)


          รายการช้อปปิ้ง

 • โปสการ์ด 3 มิติ ที่ใช้ประกอบเป็นโมเดลแบบต่างๆ
 • ขนมต่างๆ เช่น พายสับปะรด หรือ เค้กสับปะรด, โมจิแบบต่างๆ, ไข่เหล็ก (Iron Egg), บ๊วยเค็มหลากชนิด เป็นต้น
 • ใบชาต่างๆ ที่นิยมซื้อกันจะเป็นชาอู่หลง ชาจีน และชากลิ่นมะลิ
 • กล้อง วิทยุ หูฟัง และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคต่างๆ
 • เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
 • สินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬา
 • ฯลฯ

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • ตึกไทเป 101
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อนุสรณ์วีรชน จงเลี่ยฉือ
 • อนุสาวรีย์ เจียงไคเช็ก
 • ย่านซีเหมินติง
 • ตลาดไนท์ มาร์เก็ตซื่อหลิน
 • อาหลี่ซาน
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานเย่หลิว
 • อุทยานทาโรโกะ

 เทศกาลสำคัญ

 • เทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของจีน : เทศกาลนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ถือเคล็ดกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ควรจะเป็นของใหม่ทั้งหมด เพื่อนำพาโชคลาภ และต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ชาวจีนจะทำความสะอาดบ้านเรือน และตกแต่งบ้านให้สวยงาม ด้วยผลไม้และสิ่งของที่เป็นศิริมงคล และแปะกระดาษแดงเขียนตัวอักษรจีน ที่หมายถึงความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่ยืนยาว เอาไว้บนผนัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ทุกคนจะตัดผม และสวมเสื้อผ้าใหม่ หากมีหนี้สินก็จะชำระให้หมด ส่วนเจ้านายก็จะจ่ายโบนัสพิเศษให้กับลูกน้อง ผู้คนจะซื้อของขวัญ เพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติมิตร
 • เทศกาลโคมไฟไต้หวัน : เทศกาลโคมไฟ หรือว่า วันหยวนเซียว (元宵節) คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ หรือที่เรียกกันว่า ชูสืออู่ นั่นเอง คำว่า 元หยวน มีความหมายว่า แรก ส่วน宵เซียว แปลว่า กลางคืน จึงใช้เรียกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันตบท้ายเทศกาลตรุษจีนแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 ก.พ. 2549 สำหรับคืนสำคัญนี้ มีประเพณีว่า ชาวจีนจะต้องรับประทานบัวลอยกันในครอบครัวและออกไปชมโคมไฟที่จะนำมาประดับประดากันอย่างสวยงาม ดังนั้น จึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกอย่างว่า เทศกาลโคมไฟ (燈節)
 • เทศกาลไหว้ขนมจ้าง : วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏทินของจีน ชาวจีนเรียกว่า “ตวนหวู่เจ๋” 「端午節」เป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในสามของชาวจีน อีกสองเทศกาลได้แก่ ตรุษจีนและไหว้พระจันทร์ เป็นเทศาลที่ไหว้เจ้าด้วยขนมจ้าง ขนมจ้างนี้ คนจีนเรียกว่า “โจ้งจื่อ” 「粽子」แม่บ้านที่มีฝีมือจะลงมือทำขนมจ้างเอง เรียกว่า “เปาโจ้งจื่อ” 「包粽子」
 • เทศกาลไหว้พระจันทร์ : สำหรับในไต้หวัน ในคืนไหว้พระจันทร์ สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะกลับมาบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน แล้วก่อไฟตั้งวงที่ดาดฟ้าหรือหน้าบ้าน ย่างเนื้อ พืชผักทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ดังนั้นในวันนี้ ไม่ว่าจะในตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายส่งขนาดใหญ่ จะมีลูกค้าไปอุดหนุนอย่างเนืองแน่น เพื่อซื้อหาอาหารนำไปย่างทานกัน
     
     
 
 
   
กรุงไทเป
ภาคเหนือ 
ที่ตั้งของ กรุงไทเป เมืองหลวง ,เถาหยวน,จีหลง , จิวเฟิ่น,ซินจู่ และ เหมี่ยวลี่
 
 
 
   
เมืองผูหลี่
ภาคกลาง 
ที่ตั้งของ เมืองไถจง,ลู่กังและเทียนเว่ย,ผูหลี่,กู่เคิง
 
 
 
   
เมืองท่าเกาสง
ภาตใต้ 
ที่ตั้งของ เมืองท่าเกาสง ไถหนาน
 
 
 
   
เมืองฮวาเหลียน
ภาคตะวันออก 
ที่ตั้งของ เมืองไถตง ,ฮวาเหลียน และอี๋หลัน
 
สนใจข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆแต่ละเมือง คลิกเลือกเมืองได้เลยค่ะ  
 
อ้างอิง :www.taiwan.net.tw(English)/หนังสือ"ไต้หวันเกาะสวรรค์แสนงดงาม", วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี

 • TPE01.png
  T-DED TAIWANสะดุดรัก...ที่พักใจ6วัน4คืนช่วงการเดินทาง พฤษภาคม- กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,987.-/ท่าน เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!!ราคาสบายกระเป๋ามื้อพิเศา!! เสี่ยวหลงเปา.บุฟเฟ่ต์ชาบูไ...
  ราคาขาย ฿15,987

 • TPE02.jpg
  Dream DestinationTaiwan6 วัน 4 คืนช่วงการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้น 18,777.- เส้นทางสุดฮิต ขายดีที่สุดพักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืนล่องเรือชมธรรมชาติ ทะเลสาบสุร...
  ราคาขาย ฿18,777

 • TPE002SL.jpg
  TPE002_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินร...
  ราคาขาย ฿14,900

 • TPE03.jpg
  TPE003_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิวล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา Taipe 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูปลาประธา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • TPE04SL.jpg
  TPE04_SL_APR_OCT18 Hello TAIPE 6วัน4คืน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืนชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่วล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมอุทยานอาลีซาน พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต...
  ราคาขาย ฿17,900

 • TPE05.png
  อาร์ตตัวพ่อTAIWAN5 วัน 3 คืนช่วงการเดินทาง เมษายน - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 11,987.-/ท่าน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก..ปล่อยโคมขงหมิงช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์พักโรงแรมระดับ 4 ...

 • TPE06.jpg
  EXCLUSIVE IN TAIWAN7 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางกุมภาพันธ์ - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้น 21,777.-/ท่าน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักเที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน นั่งรถไ...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE08.jpg
  TAIWAN BEST VALUE5 วัน 3 คืนพักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็มช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,777.-/ท่าน พิเศษ!!ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!!บุฟเฟ่ต...
  ราคาขาย ฿14,777

 • TPE09.jpg
  PARADISETAIWAN4วัน3คืนช่วงการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 22,900.-/ท่าน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว"บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50%""เที่ยวอุทยานอาลีซาน- ช้อปปิ้งตลาดซีเห...
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE10.jpg
  T-DED GRANDTHAIWAN5 D 4 N ช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่าน สุดมันส์...ตะลุยธรรมชาติ"เที่ยวครบ 3 อุทยาน"พิเศษ!! ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทราอัตร...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE11.jpg
  AMAZING IN TAIWAN6 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางเมษายน - สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 29,777.-/ท่าน เที่ยวสุดคุ้ม!!เหนือจรดใต้ นั่งกระเช้าเหมาคงพักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน มื้อพิเ...
  ราคาขาย ฿29,777

 • TPE13.jpg
  Fantastic Taiwan 5 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 19,777.-/ท่าน สุดฟิน!!ล่องเรือชม ทะเลทราบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา...
  ราคาขาย ฿19,777

 • TPE14.jpg
  Taiwan Wonderful5 วัน 4 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 19,900.-/ท่าน สุดฟิน!!ล่องเรือชม ทะเลทราบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระ...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE17.png
  Taiwan รัก...รสแซ่บ4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางกรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,777.-/ท่าน มื้อพิเศษ!!ซีฟู๊ดใต้หวัน,เสี่ยวหลงเปาปล่อยโคมขงหมิง เขียนคำอธิฐานขอพรอัตราค่าบริกา...
  ราคาขาย ฿17,777

 • TPE21.png
  THE BEST OF Taiwan5 วัน 4 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่านมื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน,พระกระโดดกำแพงนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงอัตราค่าบริการ ...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE22.jpg
  Taiwan Best Vacation 6 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางเมษายน-สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่าน มื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน,ซีฟู๊ดกุ้งมังกร,อาหารฮากกาสุดฟิน!!!ล่องเรือชม "ทะเล...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE23.jpg
  หยุดพัก..หยุดที่ Taiwan 4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทาง26-29 /27-30 กรกฏาคม 256109-12 / 10-13 สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 21,777.-/ท่านพักหรู 5 ดาว เเช่น้ำแร่ธรรมชาติ มื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL.jpg
  TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP &n...
  ราคาขาย ฿13,900

 • XW-T26 Taiwan Very Good.jpg
  XW-T26:Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาปสุริยันจันทรา 5วัน 3คืนเที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ใน โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันท...
  ราคาขาย ฿13,988

 • XW-T27 Taiwan Shufen 5D3N 2018.jpg
  XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถัง...
  ราคาขาย ฿13,888

 • TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN  7D5N BY SL.jpg
  TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา – อุทยาน...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE-TG03.jpg
  TAIWAN สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน 5 วัน 4 คืน พาเที่ยวอาหลี่ซัน พากินอาหารร้านมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณ...
  ราคาขาย ฿33,911

 • GT-TPE-XW11.jpg
  บินตรงเชียงใหม่สบาย ม่วนจั๊ดนัก ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน ไฮไลท์ สบาย ม่วนจั๊ดนัก ไต้หวัน ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา2. ช้อปปิ้งตล...
  ราคาขาย ฿16,911

 • SHIGTPE4.jpg
  SHTGTPE4 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน...กุ้งเผา ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (TG) ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุร...
  ราคาขาย ฿23,999

 • TPE-XW002.jpg
  GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • TPE-XW001.jpg
  TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี 6 วัน 4 คืน • พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง ชื่อดังของไต้หวัน • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะ...
  ราคาขาย ฿17,900

 • TPE-TG002.jpg
  TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต...
  ราคาขาย ฿27,900

 • TPE-IT001.jpg
  TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน •ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น •สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชิ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • GO1TPE-BR001.jpg
  TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่...
  ราคาขาย ฿20,900

 • TPE-TG001.jpg
  ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน •ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง•ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมคว...
  ราคาขาย ฿35,900

 • TPE-CI002.jpg
  TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5 วัน 4 คืน • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • พิเศษ !! อาบน้ำแร่ภายใ...
  ราคาขาย ฿23,900

 • CNXTPE-BR003.jpg
  บินตรงเชียงใหม่ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้ห...
  ราคาขาย ฿18,900

 • CNXTPE-BR002.jpg
  บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง •ถ่ายรูปกับตึก...
  ราคาขาย ฿20,900

 • CNXTPE-BR001.jpg
  บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน •ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง...
  ราคาขาย ฿29,900

 • TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N.png
  TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N ฟินก่อนใคร!! .. สัมผัสความงามบินหรู 5 ดาว พักดี 5 ดาว(พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก)พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง อัตรา...
  ราคาขาย ฿20,999

 • FJL (L04) ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 26-29JUL18 200618.jpg
  FJL (L04) CI ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทราช้อปป...
  ราคาขาย ฿19,999

 • TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N.png
  TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพักเที่ยวสุดชิค ช้อปปิ้งสุดมันส์นั่งกระเช้าชมวิวไทเปพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสียวหลงเปาพระกระโด...
  ราคาขาย ฿22,999

 • TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N.jpg
  TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N สุดมันส์!! เที่ยวครบ 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิวบินหรู อยู่ดี พัน 5 ดาวแช่่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักสุดพิเศษ!!ทานอาหารบนตึกไทเป 101เมนูเด็ด!!"STE...
  ราคาขาย ฿25,999

 • TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N.png
  TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N เที่ยวไต้หวัน แบบเก๋ไก๋ยูเรก้า!!บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวบินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวพร้อมแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องสุดพิเศษ!!ทานอาหารบนตึกไทเป 101เมนูเด็ด!!...
  ราคาขาย ฿22,999

 • TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N.png
  TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N เที่ยวไต้หวันแบบถูกเว่อร์ๆ บินหรู อยู่ดีพักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง"ปล่องโคมขงหมิง" เขียนคำอธิษฐานขอพรมื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหล...
  ราคาขาย ฿12,777
Visitors: 312,265